:: เอกสารตรวจราชการ
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.วาปีปทุม รอบที่ 2.66 รายละเอียด
มหาสารคาม นำเสนอตรวจ 2-2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 สสจ.มหาสารคาม รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.วาปีปทุม รายละเอียด
นำเสนอตรวจราชการ รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.มหาสารคาม (Service Plan) รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.แกดำ รายละเอียด
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.แกดำ รอบที่ 2/2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.บรบือ รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.ชื่นชม รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัดหรือด้านการพยาบาลวิสัญญี) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
รู้ทัน “ฉลากเนื้อสัตว์ไม่แปรรูป” ปลอด “ยาปฏิชีวนะ” จริง-ไม่จริง รายละเอียด
ขอเชิญชวนประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในการเกษตร รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Best practice คัดเลือกตัวแทนโรงเรียน อย.น้อย / เครือข่าย บวร.ร. จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 8 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศ การประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ราย ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 66 ตำแหน่ง รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: :: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟิ้นฟูวิชาการ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม รายละเอียด
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรมปักกิ่ง รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ รายละเอียด
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่3-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่2-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่1-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่12-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่10-2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
การย้ายภายในจังหวัดรอบที่ 2 ปี 2567 รายละเอียด
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( สสจ.พิษณุโลก) รายละเอียด
สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ รายละเอียด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ รายละเอียด
สสจ.ศรีสะเกษ ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.แกดำ รพ.กุดรัง และรพ.นาเชือก รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: งบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 รายละเอียด
รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: วารสาร สสจ.มค.
วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 รายละเอียด
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการขอรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-7-ฉบับที่-13 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-6-ฉบับที่-12 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-6-ฉบับที่-11 รายละเอียด
[ทั้งหมด]

>> สรุปผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ วันที่ : 2024-01-30 , อ่าน 109]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย.66 [ วันที่ : 2024-01-22 , อ่าน 106]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธ.ค.66 [ วันที่ : 2024-01-22 , อ่าน 106]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.67 [ วันที่ : 2024-01-22 , อ่าน 105]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น Line Official Account จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-12-25 , อ่าน 106]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-09-06 , อ่าน 110]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-08-22 , อ่าน 110]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-08-22 , อ่าน 103]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256๖ [ วันที่ : 2023-07-27 , อ่าน 104]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน จำนวน 3 เรื่อง [ วันที่ : 2023-06-30 , อ่าน 106]

>> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง [ วันที่ : 2024-03-12 , อ่าน 107]
>> ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง [ วันที่ : 2024-02-15 , อ่าน 104]
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง [ วันที่ : 2024-02-15 , อ่าน 105]
>> แผนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ วันที่ : 2023-12-19 , อ่าน 107]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2567 [ วันที่ : 2023-06-27 , อ่าน 108]
>> ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ วันที่ : 0000-00-00 , อ่าน 7]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
แฟกซ์ : 043 777970
Email : saraban-mkm@moph.go.th
ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 ก.พ. 2566 (เว็บใหม่)