สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

Showing 1-13 of 13 items.
#อำเภอรหัสหน่วยบริการหน่วยงานWeb Site
1เมืองมหาสารคาม00445สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามhttp://203.157.185.28/ssomuang/ WebSite
2แกดำ00446สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำhttp://203.157.185.3/sso_kaedam/wp/ WebSite
3โกสุมพิสัย00447สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย- WebSite
4กันทรวิชัย00448สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย- WebSite
5เชียงยืน00449สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน- WebSite
6บรบือ00450สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ- WebSite
7นาเชือก00451สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือกhttp://www.nachuakpho.com WebSite
8พยัคฆภูมิพิสัย00452สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย- WebSite
9วาปีปทุม00453สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมhttp://www.sasukwapi.com WebSite
10นาดูน00454สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูนhttp://www.nadun-pho.com WebSite
11ยางสีสุราช00455สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช- WebSite
12กุดรัง00456สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง- WebSite
13ชื่นชม14151สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม- WebSite