ศูนย์บริการสาธารณสุข

Showing 1-8 of 8 items.
#อำเภอรหัสหน่วยบริการหน่วยงานWeb Site
1เมืองมหาสารคาม14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม- WebSite
2เมืองมหาสารคาม22793สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม- WebSite
3เมืองมหาสารคาม23564ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี- WebSite
4เมืองมหาสารคาม23565ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย- WebSite
5เมืองมหาสารคาม24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม- WebSite
6เมืองมหาสารคาม99833ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีสวัสดิ์- WebSite
7กันทรวิชัย21431ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม- WebSite
8กุดรัง22091ศูนย์สุขภาพชุมชนกุดรัง- WebSite