นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

:: เอกสารตรวจราชการ
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.วาปีปทุม รอบที่ 2.66 รายละเอียด
มหาสารคาม นำเสนอตรวจ 2-2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 สสจ.มหาสารคาม รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.วาปีปทุม รายละเอียด
นำเสนอตรวจราชการ รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.มหาสารคาม (Service Plan) รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.แกดำ รายละเอียด
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.แกดำ รอบที่ 2/2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.บรบือ รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.ชื่นชม รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 ราย รายละเอียด
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 9 รายละเอียด
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมฯ รายละเอียด
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากรมอนามัยและร่วมงานที่ระลึกครบรอบ 43 ปี รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.พิษณุโลก รายละเอียด
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง รายละเอียด
เลื่อนประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนัคเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ /ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 6/2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: :: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมในรูปแบบ On-Site ซึ่งในปีนี้ รายละเอียด
ขอเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง Hospital Information Management for Logistics รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 7 "Bienninal Clinical-Radiologic" รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเรื่อง เรื่อง "Everything Everywhere All for GP" รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่8-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่7-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่6-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่4-2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.แกดำ รพ.โกสุมพิสัย รพ.เชียงยืน รพ.นาดูน รพ.ยางสีสุราช รพ.กุดรัง รพ.ชื่นชม รายละเอียด
โรงพยาบาลลำปาง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ รายละเอียด
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการ รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.กุดรัง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาคารพัสดุฯ-โรงพยาบาลนาดูน รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: งบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: วารสาร สสจ.มค.
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-7-ฉบับที่-13 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-6-ฉบับที่-12 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-6-ฉบับที่-11 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-5-ฉบับที่-10 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-5-ฉบับที่-9 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-4-ฉบับที่-8 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-4-ฉบับที่-7 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-3-ฉบับที่-6 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-3-ฉบับที่-5 รายละเอียด
[ทั้งหมด]

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-09-06 , อ่าน 10]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-08-22 , อ่าน 9]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-08-22 , อ่าน 10]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256๖ [ วันที่ : 2023-07-27 , อ่าน 22]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน จำนวน 3 เรื่อง [ วันที่ : 2023-06-30 , อ่าน 28]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-05-11 , อ่าน 30]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ วันที่ : 2023-05-09 , อ่าน 36]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้าง [ วันที่ : 2023-04-28 , อ่าน 28]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและประจำเดือน มีนาคม 2566 [ วันที่ : 2023-04-25 , อ่าน 34]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-04-11 , อ่าน 27]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
แฟกซ์ : 043 777970
Email : saraban-mkm@moph.go.th
ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 ก.พ. 2566 (เว็บใหม่)