ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)

Showing 1-16 of 16 items.
#ครั้งที่ประจำปีห้องประชุมสถานที่วันที่
142567ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
232567ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
322567ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
412567ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงยืนโรงพยาบาลเชียงยืนวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
5122566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
6112565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
7102566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 9 พฤศจิกายน2566 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
892566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 15.00-16.30 น รายละเอียด
982566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 1 เดือกันยายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
1072566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 3 เดือนสิงหาคม 66 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
1162566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 66 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
1252566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 66 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
1342566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
1432566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 3 เดือนเมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
1522566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันอังคารที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30น.-16.30น. รายละเอียด
1612566ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันอังคารที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.-16.30 น. รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) (ข้อมูลเดิม)

Showing 1-20 of 45 items.
#ครั้งที่ประจำปีห้องประชุมสถานที่วันที่-
1122565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 รายละเอียด
2112565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
3102565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
492565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม30 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น รายละเอียด
582565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
672565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
762565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
852565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
942565ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
1032565ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงยืนวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียด
1122565ห้องประชุมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยวันจันทร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13.30น.-16.30น. รายละเอียด
1212565ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสุมพิสัยวันจันทร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30น.-16.30น. รายละเอียด
13122564ห้องประชุมโรงพยาบาลวาปีปทุมวันพุธที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30น.-16.30น. รายละเอียด
14112564ห้องประชุมโรงพยาบาลบรบือวันอังคาร ที่ 30 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30น.-16.30น. รายละเอียด
15102564ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันพุธ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30น.-16.30น. รายละเอียด
1692564ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันพุธ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด
1782564ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันจันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด
1872564ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 รายละเอียด
1962564ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 รายละเอียด
2052564ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามวันจันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด