:: เอกสารตรวจราชการ
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.วาปีปทุม รอบที่ 2.66 รายละเอียด
มหาสารคาม นำเสนอตรวจ 2-2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 สสจ.มหาสารคาม รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.วาปีปทุม รายละเอียด
นำเสนอตรวจราชการ รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.มหาสารคาม (Service Plan) รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.แกดำ รายละเอียด
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.แกดำ รอบที่ 2/2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.บรบือ รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.ชื่นชม รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ราย ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 66 ตำแหน่ง รายละเอียด
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 /2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รายละเอียด
รับทราบการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายละเอียด
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 66 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์รหัสยาแผนไทย 24 หลัก รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลการแพทย์ทางเลือก รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: :: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ
ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น รายละเอียด
หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้ทรงพลังในยุคดิจิตัล รายละเอียด
ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น BASIC Trauma Life Support and Trauma รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารนักสาธารณสุขยุคใหม่" รายละเอียด
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือวันลา รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม รายละเอียด
ขออนุมติแพทย์ในสังกัดลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุน รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่1-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่12-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่10-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่9-2566 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่8-2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ นายช่างเทคนิค รายละเอียด
ประกาศแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด
โรงพยาบาลแกดำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย , รพ.วาปีปทุม รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.วาปีปทุม ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: งบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 รายละเอียด
รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: วารสาร สสจ.มค.
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการขอรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-7-ฉบับที่-14 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-7-ฉบับที่-13 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-6-ฉบับที่-12 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-6-ฉบับที่-11 รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-5-ฉบับที่-10 รายละเอียด
[ทั้งหมด]

>> สรุปผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ วันที่ : 2024-01-30 , อ่าน 10]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย.66 [ วันที่ : 2024-01-22 , อ่าน 12]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธ.ค.66 [ วันที่ : 2024-01-22 , อ่าน 11]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.67 [ วันที่ : 2024-01-22 , อ่าน 12]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น Line Official Account จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-12-25 , อ่าน 21]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-09-06 , อ่าน 101]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-08-22 , อ่าน 83]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2023-08-22 , อ่าน 93]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256๖ [ วันที่ : 2023-07-27 , อ่าน 70]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน จำนวน 3 เรื่อง [ วันที่ : 2023-06-30 , อ่าน 101]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
แฟกซ์ : 043 777970
Email : saraban-mkm@moph.go.th
ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 ก.พ. 2566 (เว็บใหม่)