กลุ่มโรคเฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
PM2.5-MAHASARAKHAM

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ดูปริมาณแยกกลุ่มโรค 1- 5 [ปี 2567]

ดูปริมาณแยกกลุ่มโรค 1- 5 [ปี 2566]

ดูปริมาณแยกกลุ่มโรค 1- 5 [ปี 2565]

ดูปริมาณแยกกลุ่มโรค 1- 5 [ปี 2564]