1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามและคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง COVID-19

Total 88 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1531/2565 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2565DOWNLOADomerapee2022-07-05
2คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1183/2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565DOWNLOADomerapee2022-05-30
3คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 804/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค.65DOWNLOADomerapee2022-03-31
4ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคมและสถานที่ทำงานDOWNLOADomerapee2022-02-04
5คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 64/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.65DOWNLOADomerapee2022-01-12
6คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3894/2564 ลงวันที่ 27 ธ.ค.64DOWNLOADomerapee2021-12-27
7คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3608/2564 ลงวันที่ 29 พ.ย.64DOWNLOADomerapee2021-11-29
8คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3357/2564 ลงวันที่ 31 ต.ค.64DOWNLOADomerapee2021-10-31
9คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3223/2564 ลงวันที่ 19 ต.ค.64DOWNLOADomerapee2021-10-19
10คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2993/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย.64DOWNLOADomerapee2021-09-29
11คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2520/2564 ลงวันที่ 13 ก.ย.64DOWNLOADomerapee2021-09-13
12คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2390/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย.64DOWNLOADomerapee2021-09-06
13คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2258/2564 ลงวันที่ 30 ส.ค.64DOWNLOADomerapee2021-08-30
14คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2137/2564 ลงวันที่ 12 ส.ค.64DOWNLOADomerapee2021-08-12
15คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2054/2564 ลงวันที่ 3 ส.ค.64DOWNLOADomerapee2021-08-03
16คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2035/2564 ลงวันที่ 30 ก.ค.64DOWNLOADomerapee2021-07-30
17คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1992/2564 ลงวันที่ 23 ก.ค.64DOWNLOADomerapee2021-07-23
18คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1932/2564 ลงวันที่ 19 ก.ค.64DOWNLOADomerapee2021-07-19
19คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1929/2564 ลงวันที่ 16 ก.ค.64DOWNLOADomerapee2021-07-16
20คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1891/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค.64DOWNLOADomerapee2021-07-12
21คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1814/2564 ลงวันที่ 5 ก.ค.64DOWNLOADomerapee2021-07-05
22คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1721/2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย.64DOWNLOADomerapee2021-06-29
23คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1628/2564DOWNLOADbancha2021-06-22
24คำสั่ง จ.มค ที่ 1570_2564 ลว.9 มิย.64DOWNLOADbancha2021-06-11
25คำสั่ง จ.มค ที่ 1528_2564 ลว.1 มิย.64DOWNLOADbancha2021-06-01
2618. คำสั่ง จ.มค. ที่ 1394_2564DOWNLOADbancha2021-05-28
27คำสั่ง จ.มค. ที่ 1394_2564DOWNLOADomerapee2021-05-20
28คำสั่ง จ.มค. ที่ 1331_2564DOWNLOADbancha2021-05-14
29คำสั่ง จ.มค. ที่ 1186_2564DOWNLOADbancha2021-05-02
30คำสั่ง จ.มค. ที่ 1153_2564 ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019DOWNLOADbancha2021-04-28
31ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 14-2564DOWNLOADbancha2021-04-19
32ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 13-2564DOWNLOADbancha2021-04-16
33ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2564DOWNLOADbancha2021-04-10
34ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2564DOWNLOADSuppanart2021-04-09
35ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.มค.ฉบับที่ 10-2564DOWNLOADbancha2021-03-30
36ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2564DOWNLOADSuppanart2021-03-02
37ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2564DOWNLOADSuppanart2021-02-24
38ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 7-2564DOWNLOADbancha2021-02-22
39ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 6-2564DOWNLOADbancha2021-02-10
40ด่วนที่สุด มค 0018.2/ว2295 มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019DOWNLOADbancha2021-02-06
41ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 5-2564DOWNLOADbancha2021-02-01
42ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่4-2564DOWNLOADbancha2021-01-30
43ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564DOWNLOADbancha2021-01-22
44ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่ 3-2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564DOWNLOADsumatbcs2021-01-22
45ประกาศ คกก โรคติดต่อ จ.มค ฉบับที่ 2-2564DOWNLOADnooknick2021-01-14
46ด่วนที่สุด มค0017.3-ว511- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013DOWNLOADnooknick2021-01-12
47ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่1-2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564DOWNLOADbancha2021-01-04
48ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่18-2563 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563DOWNLOADbancha2020-12-31
49ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มค ฉบับที่17-2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563DOWNLOADbancha2020-12-30
50ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADsodacoke2020-12-29
51ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADsodacoke2020-12-22
52ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-09-09
53ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-07-30
54ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 DOWNLOADbancha2020-07-02
55ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 DOWNLOADbancha2020-06-14
56รายชื่อ ผู้พิทักษ์ไทยชนะDOWNLOADbancha2020-06-04
57กประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563DOWNLOADbancha2020-05-31
58ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 16 พ.ค.2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-05-16
59การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.จ.มค.)DOWNLOADbancha2020-05-09
60การแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)DOWNLOADbancha2020-05-09
61คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1377/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามด่านคัดกรอง และสถานที่กิจกรรมอื่น ๆตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 พ.ค.63DOWNLOADbancha2020-05-07
62ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-05-03
63แนวทางปฏิบัตในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)DOWNLOADbancha2020-04-23
64ขอผ่อนผันการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานให้ภาคธนาคารDOWNLOADbancha2020-04-22
65ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-04-17
66คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1113/2563 เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉฯฮณฏ-19)DOWNLOADbancha2020-04-15
67ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-04-15
68ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-04-11
69Timeline ประกาศ คำสั่งในการป้องกันการแพร่ระบาด .pdfDOWNLOADbancha2020-04-09
70 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-04-04
71ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-04-02
72ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-01
73คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและจังหวัดมหาสารคาม DOWNLOADnooknick2020-03-31
74คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-30
75คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดมหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-30
76ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-30
77ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563DOWNLOADbancha2020-03-29
78คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-27
79การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-24
80ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)DOWNLOADbancha2020-03-24
81ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)DOWNLOADbancha2020-03-24
82ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)DOWNLOADbancha2020-03-19
83การมอบหมายภารกิจการจัดทำสถานที่กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ของจังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-19
84หนังสือ จ.มค.แจ้งประกาศ คกก โรคติดต่อจังหวัดDOWNLOADbancha2020-03-18
85การมอบหมายภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-18
86การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับตำบลและระดับอำเภอDOWNLOADbancha2020-03-18
87การมอบหมายภารกิจ การดำเนินการจัดทำสถานที่รองรับผู้พักสังเกตุอาการระดับจังหวัดDOWNLOADbancha2020-03-18
88มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-18


2.มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

Total 82 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่8/2556DOWNLOADtitichai2022-08-08
2สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 7/2565DOWNLOADbancha2022-07-04
3สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 6/2565DOWNLOADbancha2022-05-18
4สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 5/2565DOWNLOADbancha2022-03-25
5สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 2/2565DOWNLOADbancha2022-02-18
6สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 3/2565DOWNLOADbancha2022-02-18
7สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 1/2565DOWNLOADbancha2022-02-18
8สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง ที่ 4/2565DOWNLOADbancha2022-02-18
9รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41DOWNLOADtitichai2022-01-10
10รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41DOWNLOADtitichai2021-12-28
11รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38 ปี 2565DOWNLOADtitichai2021-12-13
12รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39 ปี 2564DOWNLOADtitichai2021-12-07
13รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 40DOWNLOADtitichai2021-12-03
14รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37DOWNLOADsirirat2021-10-06
15รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 36DOWNLOADsirirat2021-09-22
16รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 35DOWNLOADsirirat2021-09-16
17รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 34DOWNLOADsirirat2021-09-10
18รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 33DOWNLOADsirirat2021-09-03
19รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 32DOWNLOADsirirat2021-08-26
20รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31DOWNLOADsirirat2021-08-17
21รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30DOWNLOADsirirat2021-08-05
22รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29DOWNLOADsirirat2021-08-03
23รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28DOWNLOADsirirat2021-07-29
24รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27DOWNLOADsirirat2021-07-21
25รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26DOWNLOADsirirat2021-07-19
26รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25DOWNLOADsirirat2021-07-15
27รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24DOWNLOADsirirat2021-07-08
28รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23DOWNLOADsirirat2021-07-05
29รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22DOWNLOADsirirat2021-06-24
30รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21DOWNLOADsirirat2021-06-16
31รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20DOWNLOADsirirat2021-06-08
32รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19DOWNLOADsirirat2021-05-31
33รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18DOWNLOADsirirat2021-05-20
34รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17DOWNLOADsirirat2021-05-07
35รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16DOWNLOADthitiya2021-04-30
36รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15DOWNLOADpakkanun2021-04-28
37รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14DOWNLOADpakkanun2021-04-19
38รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13DOWNLOADpakkanun2021-04-16
39รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12DOWNLOADpakkanun2021-04-10
40 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11DOWNLOADpakkanun2021-04-07
41รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10DOWNLOADpakkanun2021-03-10
42รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9DOWNLOADpakkanun2021-03-02
43รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8DOWNLOADSuppanart2021-02-23
44รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7DOWNLOADpakkanun2021-02-18
45รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6DOWNLOADpakkanun2021-02-15
46รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5DOWNLOADpakkanun2021-02-02
47รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 ปี2564DOWNLOADtitichai2021-02-01
48รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31DOWNLOADtitichai2021-01-28
49รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29DOWNLOADtitichai2021-01-28
50รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30DOWNLOADtitichai2021-01-28
51รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ปี2564DOWNLOADtitichai2021-01-28
52รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ปี2564DOWNLOADtitichai2021-01-28
53รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ปี2564DOWNLOADtitichai2021-01-28
54รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-11-04
55 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADthitiya2020-08-26
56รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADthitiya2020-08-13
57รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADthitiya2020-08-13
58รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-07-10
59รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADSuppanart2020-06-30
60รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADthitiya2020-06-24
61รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-06-15
62รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-06-14
63รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลกลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-05-21
64รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-05-13
65รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-05-07
66รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-05-06
67รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 15-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-30
68รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-23
69รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-17
70รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 11 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADsumatbcs2020-04-11
71รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-08
72รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-08
73รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-04-03
74รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-30
75รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-28
76รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-26
77รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-23
78คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อDOWNLOADbancha2020-03-19
79รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-19
80รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-17
81รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-13
82รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามDOWNLOADnooknick2020-03-05


3.ข้อสั่งการจากการประชุม EOC COVID-19

Showing 1-20 of 342 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 42 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565DOWNLOADtitichai2022-08-08
2สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 41/2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-07-25
3สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 40/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-07-20
4ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 40/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-07-20
5สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-27
6ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 39/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-27
7สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-17
8ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 38/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-17
9สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-09
10ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 37/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-09
11สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-06-06
12ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-06-06
13สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 35/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-27
14สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 34/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-20
15ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 34/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-20
16สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 33/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-12
17ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 33/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-12
18ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-10
19สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 32/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-10
20ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 31/2565 วันที 27 เมษายน 2565DOWNLOADthitiya2022-04-29


4.เอกสารประกอบการประชุม EOC COVID-19

Showing 1-20 of 198 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1วาระการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 42 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565DOWNLOADtitichai2022-08-08
2วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 41 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-07-20
3วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 40/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 DOWNLOADthitiya2022-06-27
4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 39/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 DOWNLOADthitiya2022-06-17
5วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 38/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-13
6วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 37/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565DOWNLOADthitiya2022-06-06
7วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 36/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-30
8วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 35/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-23
9วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 34/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-17
10วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 33/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-05-10
11วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 32/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 DOWNLOADthitiya2022-05-02
12วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 31/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565DOWNLOADthitiya2022-04-27
13วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 30/2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 DOWNLOADthitiya2022-04-18
14วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 29/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565DOWNLOADthitiya2022-04-12
15วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 28/2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 DOWNLOADthitiya2022-04-04
16วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 27/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-03-29
17วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 26/2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-03-21
18วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 25/2565 วันที่ 15 มีนาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-03-14
19วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-03-07
20วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 23/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565DOWNLOADthitiya2022-02-28


5.คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 ระดับอำเภอ

Showing 1-17 of 17 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1โทรสารแจ้งจังหวัด เรื่อง คำสั่ง ศบค. ที่ 1-2564 DOWNLOADbancha2021-01-04
2มท0230-ว7754-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัดDOWNLOADbancha2021-01-04
3มท0230-ว7830-ลว.30ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัด-การพิจารณาDOWNLOADbancha2021-01-04
4มท0230-ว7753-ลว.27ธ.ค.63-เรียน-ผวจ.ทุกจังหวัดDOWNLOADbancha2021-01-04
5คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอแกดำDOWNLOADsumatbcs2020-03-30
6คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาดูนDOWNLOADbancha2020-03-26
7คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองเชียงยืนDOWNLOADbancha2020-03-26
8คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอวาปีปทุมDOWNLOADbancha2020-03-26
9คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกันทรวิชัยDOWNLOADbancha2020-03-26
10คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอบรบือDOWNLOADbancha2020-03-26
11คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอเมืองมหาสารคามDOWNLOADbancha2020-03-26
12คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอพยัคภูมิพิสัยDOWNLOADbancha2020-03-26
13คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอกุดรังDOWNLOADbancha2020-03-26
14คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอยางสีสุราชDOWNLOADbancha2020-03-26
15คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอนาเชือกDOWNLOADbancha2020-03-26
16คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอชื่นชมDOWNLOADbancha2020-03-26
17คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการ COVID 19 อำเภอโกสุมพิสัยDOWNLOADbancha2020-03-26


6.ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา

Showing 1-20 of 79 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1ข้อกำหนด ฉบับที่ 39DOWNLOADomerapee2021-12-30
2คำสั่ง ศบค.22-2564DOWNLOADomerapee2021-11-30
3ข้อกำหนด ฉบับที่ 26DOWNLOADbancha2021-07-20
4ข้อกำหนด ฉบับที่ 21DOWNLOADbancha2021-07-20
5ข้อกำหนด ฉบับที่ 22DOWNLOADbancha2021-07-20
6ข้อกำหนด ฉบับที่ 23DOWNLOADbancha2021-07-20
7ข้อกำหนด ฉบับที่ 24DOWNLOADbancha2021-07-20
8ข้อกำหนด ฉบับที่ 25DOWNLOADbancha2021-07-20
9ข้อกำหนดฉบับที่ 27DOWNLOADbancha2021-07-20
10ข้อกำหนด ฉบับที่ 28DOWNLOADbancha2021-07-20
11คำสั่ง ศบค 10-2564(ลว 18 กค.64)DOWNLOADbancha2021-07-20
12คำสั่ง ศบค.9-2564 (ลว 10 กค.64)DOWNLOADbancha2021-07-20
13คำสั่ง ศบค.6-2564(26 มิย.64)DOWNLOADbancha2021-07-20
14ข้อกำหนด ฉบับที่ 22DOWNLOADomerapee2021-04-29
15ข้อกำหนด ฉบับที่ 20DOWNLOADbancha2021-04-17
16ข้อกำหนด ฉบับที่ 19DOWNLOADbancha2021-04-11
17คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564_แนวปฏิบัติฯ (ฉ.9)DOWNLOADbancha2021-04-05
18เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๐)DOWNLOADbancha2021-03-01
19เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับDOWNLOADbancha2021-03-01
20เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับDOWNLOADbancha2021-03-01


7.ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

Showing 1-20 of 141 items.

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1ด่วนที่สุด มท 0321/ว 4466DOWNLOADbancha2021-08-09
2แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วย ATK เป็น บวกDOWNLOADbancha2021-08-09
3คู่มือการบริหารการพยาบาล_COVID-19_2564DOWNLOADbancha2021-08-05
4แนวทาง ATK positive_03082564DOWNLOADbancha2021-08-05
5แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-CPG_COVID_v.17_n_20210804DOWNLOADbancha2021-08-05
6ใช้สถานปนสถานเผาขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์โควิด19DOWNLOADbancha2021-08-01
7สปสช เสนอ HI _ CI_ns 29 jun 2021 v1DOWNLOADbancha2021-07-21
8COVID 19 Primary care hub_orientation2DOWNLOADbancha2021-07-21
9มท0230-ว3976-ลว.11ก.ค.64-แจ้ง-ผวจ.ทุกจังหวัด-เรื่อง-มาDOWNLOADbancha2021-07-21
10มท0203-ว4146-ลว.19ก.ค.64-แจ้ง-กทม.-และ-ทุกจังหวัดDOWNLOADbancha2021-07-21
11แนวทางเวชปฏิบัติ วินิฉัย รักษา_COVID_210721DOWNLOADbancha2021-07-21
12หนังสือสั่งการ มท0230-ว4146 ลว19กค.64DOWNLOADbancha2021-07-20
13ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามDOWNLOADbancha2021-07-20
14ว4116 ลว19กค.64 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการศูนย์พDOWNLOADbancha2021-07-20
15ศปค.สธ.การฉีดวัคซีนสลับชนิด เรียน นพ.สสจDOWNLOADbancha2021-07-16
16คำสั่งแต่งตั้ง นอภ.รับผิดชอบศูนย์พักคอยDOWNLOADbancha2021-07-16
17Home Isolation_แนวทาง (1 กค.64)_V2_ปรับDOWNLOADbancha2021-07-14
18Home IsolationDOWNLOADbancha2021-07-14
19ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการฯDOWNLOADbancha2021-07-11
20แจ้ง กทม. จังหวัด ข้อกำหนด ฉ.27DOWNLOADbancha2021-07-11