ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

#รายการรายละเอียด
1ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคารายละเอียด
2ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้่นส่วนหลังของดวงตามชนิดความละเอียดสูงรายละเอียด
3ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตารายละเอียด
4เครื่องเอซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kwรายละเอียด
5ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุินทร์ทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตรรายละเอียด
6ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงรายละเอียด
7ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบซ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 %รายละเอียด
8ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบซ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 %รายละเอียด
9ประกาสประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade of Herbal City งบประมาณรายละเอียด
10ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซัอนรายละเอียด
11ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคทมชัดสูงรายละเอียด
12ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
13ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตรรายละเอียด
14ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซัอนรายละเอียด
15ประกาศประกวดราคาเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ ๑ หัวรายละเอียด
16ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด
17ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด
18ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด
19ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด
20ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด