ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

#รายการรายละเอียด
1ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ-ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยรายละเอียด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาคารพัสดุฯ-โรงพยาบาลนาดูนรายละเอียด
3เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังรายละเอียด