แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี

#รายการรายละเอียด
1รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 พ.ย. 2566)รายละเอียด
2นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2567 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (รองนายแพทย์ฯ)รายละเอียด
3รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2567 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ และตำบลปีงบประมาณ 25667รายละเอียด
4รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2566 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2566 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ และตำบลปีงบประมาณ 2566รายละเอียด