ประชุมประจำเดือน

#รายการรายละเอียด
1รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่4-2567รายละเอียด
2รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่3-2567รายละเอียด
3รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่2-2567รายละเอียด
4รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่1-2567รายละเอียด
5รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่12-2566รายละเอียด
6รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่10-2566รายละเอียด
7รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่9-2566รายละเอียด
8รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่8-2566รายละเอียด
9รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่7-2566รายละเอียด
10รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่6-2566รายละเอียด
11รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5-2566รายละเอียด
12รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่4-2566รายละเอียด
13รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่3-2566รายละเอียด
14รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่11-2565รายละเอียด
15รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่12-2565รายละเอียด