โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน

#รายการรายละเอียด
1ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์รายละเอียด
2ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์รายละเอียด
3โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) รายละเอียด
4โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) รายละเอียด
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.โกสุมพิสัย รพ.เชียงยืน สสอ.โกสุมพิสัยรายละเอียด
6รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.วาปีปทุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรายละเอียด
7รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.โกสุมพิสัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการรายละเอียด
8รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.เชียงยืน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการรายละเอียด
9ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, จพ.การเงินและบัญชี, นักโภชนาการ,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,จพ.การเงินและบัญชีรายละเอียด
10การย้ายภายในจังหวัดรอบที่ 2 ปี 2567รายละเอียด
11โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
12ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมรายละเอียด
13รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( สสจ.พิษณุโลก)รายละเอียด
14สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
15โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขยายเวลารับย้ายข้าราชการรายละเอียด
16สสจ.ศรีสะเกษ ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
17ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.แกดำ รพ.กุดรัง และรพ.นาเชือกรายละเอียด
18โรงพยาบาลอุดรธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
19โรงพยาบาลวารินชำราบ รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
20รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.กุดรัง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (สอบ 26 มี.ค.67)รายละเอียด