โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน

#รายการรายละเอียด
1ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์รายละเอียด
2ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์รายละเอียด
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. รพ.แกดำ รพ.โกสุมพิสัย รพ.เชียงยืน รพ.นาดูน รพ.ยางสีสุราช รพ.กุดรัง รพ.ชื่นชมรายละเอียด
4โรงพยาบาลลำปาง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรายละเอียด
5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
6โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียด
7โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการรายละเอียด
8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียด
10รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.กุดรัง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรายละเอียด
11รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.แกดำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์รายละเอียด
12รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.ชื่นชม ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบัตรรายการโรครายละเอียด
13รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.โกสุมพิสัย ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือไข้รายละเอียด
14รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.นาดูน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดรายละเอียด
15รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.เชียงยืน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์รายละเอียด
16รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.ยางสีสุราช ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรายละเอียด
17โรงพยาบาลอ่างทอง รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด
18สถาบันพระบรมราชนก รับย้าย/โอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประเภทข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารายละเอียด
19กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรายละเอียด
20โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการรายละเอียด