ผู้ชนะการเสนอราคา

#รายการรายละเอียด
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนรายละเอียด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์รายละเอียด
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่รายละเอียด
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงรายละเอียด
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติรายละเอียด
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตารายละเอียด
7ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงรายละเอียด
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตารายละเอียด
9่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียด
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 1หัวรายละเอียด
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade of Herbal City งบประมาณรายละเอียด
12สรุปผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566รายละเอียด
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย.66รายละเอียด
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธ.ค.66รายละเอียด
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.67รายละเอียด
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น Line Official Account จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256๖รายละเอียด