เอกสารตรวจราชการ

#รายการรายละเอียด
1รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.วาปีปทุม รอบที่ 2.66รายละเอียด
2มหาสารคาม นำเสนอตรวจ 2-2566รายละเอียด
3ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 สสจ.มหาสารคามรายละเอียด
4ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.วาปีปทุมรายละเอียด
5นำเสนอตรวจราชการรายละเอียด
6ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.มหาสารคาม (Service Plan)รายละเอียด
7ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.แกดำรายละเอียด
8รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.แกดำ รอบที่ 2/2566 รายละเอียด
9ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.บรบือรายละเอียด
10ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.ชื่นชมรายละเอียด
11รูปเล่มการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
12ปก-ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
13สรุปตรวจราชการ ปี 2566 รอบที่ 1รายละเอียด
1488 ปี สสจ.มหาสารคามรายละเอียด
15นำเสนอ รพ.มหาสารคามรายละเอียด
16ไฟล์นำเสนอ ตรวจราชการ สสจ.มค.ตรวจรอบที่ 1 2566 (28-3-66-19.27) (PPTX)รายละเอียด
17ไฟล์นำเสนอ ตรวจราชการ สสจ.มค.ตรวจรอบที่ 1 2566 (28-3-66-21.14)รายละเอียด
18เอกสารตรวจราชการ อำเภอ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
19กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27–31 มีนาคม 2566รายละเอียด
20ปก-ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566รายละเอียด