ข่าวประชาสัมพันธ์

#รายการรายละเอียด
1ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 รายรายละเอียด
2การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 9รายละเอียด
3ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมฯรายละเอียด
4ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากรมอนามัยและร่วมงานที่ระลึกครบรอบ 43 ปีรายละเอียด
5รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.พิษณุโลกรายละเอียด
6การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียด
7ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่งรายละเอียด
8เลื่อนประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนัคเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566รายละเอียด
9การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียด
10การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ /ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 6/2566รายละเอียด
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.แกดำรายละเอียด
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.แกดำรายละเอียด
13รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลวาปีปทุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่งรายละเอียด
15ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช (มหาวิทยาลัยมหิดล)รายละเอียด
16สัมนาอบรม "คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนและความผิดอย่างอื่น"รายละเอียด
17สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)รายละเอียด
18ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
19ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สสจ.ประจวบคีรีขันธ์)รายละเอียด
20ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียด