ผู้ชนะการเสนอราคา

#รายการรายละเอียด
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256๖รายละเอียด
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน จำนวน 3 เรื่องรายละเอียด
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
25ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายละเอียด
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างรายละเอียด
27สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและประจำเดือน มีนาคม 2566รายละเอียด
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการรายละเอียด
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด