ผู้ชนะการเสนอราคา

#รายการรายละเอียด
1ประกาศผู้ชนะเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 %รายละเอียด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนรายละเอียด
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์รายละเอียด
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่รายละเอียด
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงรายละเอียด
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติรายละเอียด
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตารายละเอียด
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
9ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงรายละเอียด
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตารายละเอียด
11่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียด
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 1หัวรายละเอียด
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ International World Trade of Herbal City งบประมาณรายละเอียด
14สรุปผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566รายละเอียด
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย.66รายละเอียด
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ธ.ค.66รายละเอียด
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.ค.67รายละเอียด
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น Line Official Account จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด