โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาล นอก สธ.

Showing 1-14 of 14 items.
#อำเภอรหัสหน่วยบริการหน่วยงานWeb Site
1เมืองมหาสารคาม10707โรงพยาบาลมหาสารคามhttps://www.mkh.go.th/ WebSite
2แกดำ11051โรงพยาบาลแกดำhttps://kaedamhospital.go.th/ WebSite
3โกสุมพิสัย11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัยhttps://kosum.net/ WebSite
4กันทรวิชัย11053โรงพยาบาลกันทรวิชัยhttp://www.kchosp.go.th/ WebSite
5เชียงยืน11054โรงพยาบาลเชียงยืนhttp://www.chiangyuenhospital.go.th/ WebSite
6บรบือ11055โรงพยาบาลบรบือhttps://www.borabuehos.go.th/ WebSite
7นาเชือก11056โรงพยาบาลนาเชือกhttp://www.nachuakhospital.com/ WebSite
8พยัคฆภูมิพิสัย11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยhttps://www.pykh.go.th/ WebSite
9วาปีปทุม11058โรงพยาบาลวาปีปทุมhttp://www.wapihos.com/ WebSite
10นาดูน11059โรงพยาบาลนาดูนhttps://www.nadunhospital.com/ WebSite
11ยางสีสุราช11060โรงพยาบาลยางสีสุราชhttp://yangsihospital.com/ WebSite
12เมืองมหาสารคาม22953โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttps://med.msu.ac.th/web/ WebSite
13กุดรัง24704โรงพยาบาลกุดรังhttps://www.kutranghospital.go.th WebSite
14ชื่นชม28843โรงพยาบาลชื่นชมhttps://www.cchospital.go.th WebSite