โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 161-175 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
161ยางสีสุราช11749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงจาน- WebSiteถ่ายโอน
162กุดรัง05071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดรัง- WebSiteถ่ายโอน
163กุดรัง05072โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์- WebSiteถ่ายโอน
164กุดรัง05073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน- WebSiteถ่ายโอน
165กุดรัง05074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงแฝก- WebSiteถ่ายโอน
166กุดรัง05075โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง- WebSiteถ่ายโอน
167กุดรัง05076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแคน- WebSiteถ่ายโอน
168กุดรัง05077โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง- WebSiteถ่ายโอน
169กุดรัง05078โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา- WebSiteถ่ายโอน
170ชื่นชม04968โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม- WebSiteถ่ายโอน
171ชื่นชม04969โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง- WebSiteถ่ายโอน
172ชื่นชม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี - WebSiteถ่ายโอน
173ชื่นชม04979โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง- WebSiteถ่ายโอน
174ชื่นชม04980โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสวรรค์- WebSiteถ่ายโอน
175ชื่นชม04981โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง- WebSiteถ่ายโอน