โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 141-160 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
141นาดูน05053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย- WebSiteถ่ายโอน
142นาดูน05054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่น- WebSiteถ่ายโอน
143นาดูน05055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง- WebSiteถ่ายโอน
144นาดูน05056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพง- WebSiteถ่ายโอน
145นาดูน05057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย- WebSiteถ่ายโอน
146นาดูน05058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง- WebSiteถ่ายโอน
147นาดูน05059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่- WebSiteถ่ายโอน
148นาดูน05060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง- WebSiteถ่ายโอน
149นาดูน05061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทอง- WebSiteถ่ายโอน
150นาดูน11748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง- WebSiteถ่ายโอน
151นาดูน13941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมือง- WebSiteถ่ายโอน
152ยางสีสุราช05062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์- WebSiteถ่ายโอน
153ยางสีสุราช05063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำ- WebSiteถ่ายโอน
154ยางสีสุราช05064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคน- WebSiteถ่ายโอน
155ยางสีสุราช05065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งง้าว- WebSiteถ่ายโอน
156ยางสีสุราช05066โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง- WebSiteถ่ายโอน
157ยางสีสุราช05067โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญ- WebSiteถ่ายโอน
158ยางสีสุราช05068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดี- WebSiteถ่ายโอน
159ยางสีสุราช05069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสันตุ- WebSiteถ่ายโอน
160ยางสีสุราช05070โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง- WebSiteถ่ายโอน