โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 121-140 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
121วาปีปทุม05035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้ก- WebSiteถ่ายโอน
122วาปีปทุม05036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่- WebSiteถ่ายโอน
123วาปีปทุม05037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย- WebSiteถ่ายโอน
124วาปีปทุม05038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาด- WebSiteถ่ายโอน
125วาปีปทุม05039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม- WebSiteถ่ายโอน
126วาปีปทุม05040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน- WebSiteถ่ายโอน
127วาปีปทุม05041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาไทย- WebSiteถ่ายโอน
128วาปีปทุม05042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบา- WebSiteถ่ายโอน
129วาปีปทุม05043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า- WebSiteถ่ายโอน
130วาปีปทุม05044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า- WebSiteถ่ายโอน
131วาปีปทุม05045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่- WebSiteถ่ายโอน
132วาปีปทุม05046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำ- WebSiteถ่ายโอน
133วาปีปทุม05047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคี- WebSiteถ่ายโอน
134วาปีปทุม05048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา- WebSiteถ่ายโอน
135วาปีปทุม05049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ- WebSiteถ่ายโอน
136วาปีปทุม05050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสน- WebSiteถ่ายโอน
137วาปีปทุม05051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง- WebSiteถ่ายโอน
138วาปีปทุม13938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์- WebSiteถ่ายโอน
139วาปีปทุม13940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลา- WebSiteถ่ายโอน
140นาดูน05052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่- WebSiteถ่ายโอน