โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 101-120 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
101พยัคฆภูมิพิสัย05016โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กคำ- WebSiteถ่ายโอน
102พยัคฆภูมิพิสัย05017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าว- WebSiteไม่ถ่ายโอน
103พยัคฆภูมิพิสัย05018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง- WebSiteถ่ายโอน
104พยัคฆภูมิพิสัย05019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล- WebSiteไม่ถ่ายโอน
105พยัคฆภูมิพิสัย05020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะ- WebSiteถ่ายโอน
106พยัคฆภูมิพิสัย05021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง- WebSiteถ่ายโอน
107พยัคฆภูมิพิสัย05022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่- WebSiteไม่ถ่ายโอน
108พยัคฆภูมิพิสัย05023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจาน- WebSiteไม่ถ่ายโอน
109พยัคฆภูมิพิสัย05024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตา- WebSiteถ่ายโอน
110พยัคฆภูมิพิสัย05025โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก- WebSiteถ่ายโอน
111พยัคฆภูมิพิสัย05026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่- WebSiteไม่ถ่ายโอน
112พยัคฆภูมิพิสัย05027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองระเวียง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
113พยัคฆภูมิพิสัย05028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่า- WebSiteไม่ถ่ายโอน
114พยัคฆภูมิพิสัย05029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคน- WebSiteถ่ายโอน
115พยัคฆภูมิพิสัย05030โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบาก- WebSiteไม่ถ่ายโอน
116พยัคฆภูมิพิสัย05031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
117พยัคฆภูมิพิสัย13937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่ง- WebSiteถ่ายโอน
118วาปีปทุม05032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน- WebSiteถ่ายโอน
119วาปีปทุม05033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง- WebSiteถ่ายโอน
120วาปีปทุม05034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง- WebSiteถ่ายโอน