โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 81-100 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
81บรบือ04991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก- WebSiteไม่ถ่ายโอน
82บรบือ04992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม- WebSiteไม่ถ่ายโอน
83บรบือ04993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวมาศ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
84บรบือ04994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูขาด- WebSiteไม่ถ่ายโอน
85บรบือ04995โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารา- WebSiteไม่ถ่ายโอน
86บรบือ04996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโด- WebSiteไม่ถ่ายโอน
87บรบือ04997โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกพร้าว- WebSiteไม่ถ่ายโอน
88บรบือ04998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก- WebSiteไม่ถ่ายโอน
89บรบือ04999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย- WebSiteไม่ถ่ายโอน
90บรบือ05000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม- WebSiteไม่ถ่ายโอน
91นาเชือก05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง- WebSiteถ่ายโอน
92นาเชือก05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง- WebSiteถ่ายโอน
93นาเชือก05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง- WebSiteถ่ายโอน
94นาเชือก05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง- WebSiteถ่ายโอน
95นาเชือก05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู- WebSiteถ่ายโอน
96นาเชือก05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์- WebSiteถ่ายโอน
97นาเชือก05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน- WebSiteถ่ายโอน
98นาเชือก05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ- WebSiteถ่ายโอน
99นาเชือก05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก- WebSiteถ่ายโอน
100นาเชือก05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก- WebSiteถ่ายโอน