โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 61-80 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
61เชียงยืน04973โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝก- WebSiteถ่ายโอน
62เชียงยืน04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย- WebSiteถ่ายโอน
63เชียงยืน04975โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชู- WebSiteถ่ายโอน
64เชียงยืน04976โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบก- WebSiteถ่ายโอน
65เชียงยืน04977โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง- WebSiteถ่ายโอน
66เชียงยืน04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า- WebSiteถ่ายโอน
67เชียงยืน04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน- WebSiteถ่ายโอน
68เชียงยืน04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบาน- WebSiteถ่ายโอน
69บรบือ04984โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่- WebSiteไม่ถ่ายโอน
70บรบือ04985โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
71บรบือ04986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน- WebSiteไม่ถ่ายโอน
72บรบือ04987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ายาว- WebSiteไม่ถ่ายโอน
73บรบือ04988โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนราษี- WebSiteไม่ถ่ายโอน
74บรบือ04989โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา- WebSiteไม่ถ่ายโอน
75บรบือ04990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
76บรบือ04991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก- WebSiteไม่ถ่ายโอน
77บรบือ04992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม- WebSiteไม่ถ่ายโอน
78บรบือ04993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวมาศ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
79บรบือ04994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูขาด- WebSiteไม่ถ่ายโอน
80บรบือ04995โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารา- WebSiteไม่ถ่ายโอน