โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 41-60 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
41โกสุมพิสัย04950โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง- WebSiteถ่ายโอน
42โกสุมพิสัย04951โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง- WebSiteถ่ายโอน
43โกสุมพิสัย04952โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงใต้- WebSiteไม่ถ่ายโอน
44โกสุมพิสัย04953โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
45กันทรวิชัย04954โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ- WebSiteถ่ายโอน
46กันทรวิชัย04955โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่า- WebSiteถ่ายโอน
47กันทรวิชัย04956โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำ- WebSiteถ่ายโอน
48กันทรวิชัย04957โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยาง- WebSiteถ่ายโอน
49กันทรวิชัย04958โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัว- WebSiteถ่ายโอน
50กันทรวิชัย04959โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม- WebSiteถ่ายโอน
51กันทรวิชัย04960โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน- WebSiteถ่ายโอน
52กันทรวิชัย04961โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียง- WebSiteถ่ายโอน
53กันทรวิชัย04962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก- WebSiteถ่ายโอน
54กันทรวิชัย04963โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี- WebSiteถ่ายโอน
55กันทรวิชัย04964โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบา- WebSiteถ่ายโอน
56กันทรวิชัย04965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข- WebSiteถ่ายโอน
57กันทรวิชัย04966โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อ- WebSiteถ่ายโอน
58กันทรวิชัย04967โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง- WebSiteถ่ายโอน
59เชียงยืน04970โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอน- WebSiteถ่ายโอน
60เชียงยืน04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง- WebSiteถ่ายโอน