:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สป. เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่3) ปี 2566 รายละเอียด
คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ w.ศ. 2566 รายละเอียด
แนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว หลัง 13 ก.พ.66 รายละเอียด
แจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนไร้สิทธิ กรณีโควิด19 ปีงบประมาณ 2565 เดือน ก.ค.-ก.ย.65 รายละเอียด
ประกาศ สป. เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่2) ปี 2563 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: เฝ้าระวังการเงินการคลัง(CFO)
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 23 : ความสำเร็จการดำเนินงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รายละเอียด
แจ้งโอนเงินประกันสังคม งวดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด
อธิบายสูตร 7 Plus รายละเอียด
หลักเกณฑ์ Bright Spot Hospital ปี 2566 รายละเอียด
สถานการณ์การเงินโรงพยาบาล (เรียงงวด) ปี 2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: Virtual Account
รายงานการประชุมการจัดทำข้อตกลงค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2567 รายละเอียด
รายงานการประชุมVirtual Account รอบที่ 3 ปี 2566 รายละเอียด
ไฟล์ยืนยันยอดเงินVirtual Account ปี 2566 รอบที่ 3 รายละเอียด
รายงานการประชุมVirtual Account รอบที่ 2 ปี 2566 รายละเอียด
ไฟล์ยืนยันยอดเงินVirtual Account ปี 2566 รอบที่ 2 รายละเอียด
รายงานการประชุมVirtual Account รอบที่ 1 ปี 2566 รายละเอียด
ไฟล์ยืนยันยอดเงินVirtual Account ปี 2566 รอบที่ 1 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: งานคุ้มครองสิทธิ
คู่มือการรับค่าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการ ม.41 รายละเอียด
คู่มือการรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการ ได้รับความเสียหายจากการให้รับบริการ ม.18(4) รายละเอียด
เกณฑ์ประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ปี 2567 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: จัดเก็บรายได้
No results found.
[ทั้งหมด]

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
Email : -