กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
แฟกซ์ : 043 777970
อีเมล : -
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30

แผนที่