เฝ้าระวังการเงินการคลัง(CFO)

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
1 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan4142024-05-28 14:15:54
2รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 รายรายละเอียดtonk3162024-05-24 15:25:12
3ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรายละเอียดorakan6542024-05-20 15:00:42
4ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกรายละเอียดorakan12152024-05-02 15:30:10
5ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัดหรือด้านการพยาบาลวิสัญญี) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan6212024-04-04 15:05:00
6ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan5782024-03-22 15:55:19
7รู้ทัน “ฉลากเนื้อสัตว์ไม่แปรรูป” ปลอด “ยาปฏิชีวนะ” จริง-ไม่จริงรายละเอียดsunchai991662024-03-20 22:55:21
8ขอเชิญชวนประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในการเกษตรรายละเอียดsunchai991662024-03-04 09:55:59
9ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Best practice คัดเลือกตัวแทนโรงเรียน อย.น้อย / เครือข่าย บวร.ร. จังหวัดมหาสารคามรายละเอียดsunchai991572024-03-04 09:55:23
10ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 8 ตำแหน่งรายละเอียดorakan2862024-03-04 04:20:34
11ประกาศ การประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ราย ครั้งที่ 2/2567รายละเอียดorakan3092024-02-21 14:40:58
12ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่งรายละเอียดorakan1852024-02-16 14:20:56
13ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 66 ตำแหน่งรายละเอียดorakan3072024-02-13 16:00:32
14เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 /2567รายละเอียดbancha1982024-02-05 11:30:03
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการรายละเอียดtonk1952024-02-02 09:20:47
16รับทราบการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2569รายละเอียดorakan1742024-01-30 16:00:54
17ประกาศ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan1642024-01-17 09:00:22
18ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 66 ตำแหน่งรายละเอียดorakan1802024-01-16 16:00:28
19ประชาสัมพันธ์การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์รหัสยาแผนไทย 24 หลักรายละเอียดsuriya99991352024-01-11 15:00:47
20ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลการแพทย์ทางเลือกรายละเอียดsuriya99991482024-01-11 15:00:40