จัดเก็บรายได้

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
101สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดorakan872023-05-23 11:30:48
102สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดorakan872023-05-22 10:35:37
103ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2566รายละเอียดsirirat912023-05-18 13:20:08
104ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดkapeak942023-05-16 08:30:20
105โครงการเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2566รายละเอียดbancha922023-05-15 16:05:36
106ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan862023-05-11 16:00:34
107เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการรายละเอียดorakan932023-05-10 14:40:25
108ประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการรายละเอียดtonk882023-05-03 14:55:44
109ประกวด Best practice โรงเรียน อย.น้อย คัดเลือกตัวแทนระดับเขตสุขภาพที่ 7 รายละเอียดsunchai99862023-05-03 11:10:42
110แอปพลิเคชัน"หมอพร้อม" มาพร้อมฟังชันก์ใหม่ ประวัติการรักษา/ตรวจสอบสิทธิการรักษารายละเอียดsunchai99892023-05-03 11:10:42
111ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ One Stop Serviceรายละเอียดbancha892023-05-01 09:05:14
112การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดtonk872023-04-28 09:05:36
113ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการรายละเอียดtonk882023-04-27 13:40:53
114เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังสัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan872023-04-25 16:10:19
115เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan922023-04-25 16:05:45
116เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)และพยาบาล(ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan862023-04-05 15:20:05
117สสจ.อย.น้อย มหาสารคามรายละเอียดbancha902023-04-01 08:50:14
118เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกุดรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาารคามรายละเอียดorakan902023-03-29 13:25:32
119ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิรายละเอียดdenciromez872023-03-28 16:00:24
120ประกาศ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan862023-03-20 14:15:39