จัดเก็บรายได้

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
81ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สสจ.ประจวบคีรีขันธ์)รายละเอียดdenciromez882023-07-20 15:45:08
82ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดorakan872023-07-19 10:00:14
83การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 5/2566รายละเอียดorakan872023-07-14 16:25:19
84ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์รายละเอียดdenciromez882023-07-14 15:45:55
85สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่งรายละเอียดorakan872023-07-14 14:35:03
86แนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว หลัง 13 ก.พ.66รายละเอียดNoomnoy952023-07-10 14:20:16
87แจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนไร้สิทธิ กรณีโควิด19 ปีงบประมาณ 2565 เดือน ก.ค.-ก.ย.65รายละเอียดNoomnoy892023-07-10 14:05:10
88ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Emergency Nursing : Upskilling and Reskilling 2023รายละเอียดdenciromez872023-07-06 10:50:45
89ประชาสัมพันธ์การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่อง ชี้เป้าภาระโรคลดเสี่ยง เตรียมพร้อม เพื่อลูกรัก รายละเอียดdenciromez882023-07-03 15:35:12
90รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สสจ.เพชรบูรณ์)รายละเอียดdenciromez882023-06-30 09:55:28
91ถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook live ในรายการ “เภสัช สสจ มหาสารคาม….พบประชาชนรายละเอียดsunchai99862023-06-22 16:35:48
92ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่งรายละเอียดorakan962023-06-20 15:50:03
93ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดthanatya912023-06-20 11:05:27
94รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขรายละเอียดkanokon862023-06-20 10:51:20
95ประชุมชี้แจง ผลการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายใหม่ สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยารายละเอียดsunchai99882023-06-16 15:05:54
96การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการรายละเอียดorakan882023-06-12 09:55:18
97เชิญสั่งจองเสื้อโปโล ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดมหาสารคาม ตัวละ 200 บาท สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://www.2b1mkm.comรายละเอียดbancha1052023-06-07 13:40:05
98ประกาศ สป. เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่2) ปี 2563รายละเอียดNoomnoy1002023-05-31 09:10:25
99แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และประชาชนผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ รายละเอียดorakan892023-05-30 09:30:53
100ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ณ สันแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระยะ 5.4/10.4 KM ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 5.30 น. ค่าสมัคร 360 บาทรายละเอียดbancha882023-05-26 21:45:06