จัดเก็บรายได้

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
61การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 7 ราย ครั้งที่ 10รายละเอียดorakan932023-10-05 10:55:14
62เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่งรายละเอียดorakan892023-10-03 05:25:46
63ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 รายรายละเอียดorakan892023-09-27 14:30:07
64การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 9รายละเอียดorakan872023-09-18 16:00:28
65ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมฯรายละเอียดdenciromez882023-09-14 16:15:50
66ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากรมอนามัยและร่วมงานที่ระลึกครบรอบ 43 ปีรายละเอียดdenciromez892023-09-06 10:40:10
67รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.พิษณุโลกรายละเอียดdenciromez892023-09-06 10:40:02
68การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan882023-09-04 16:00:35
69ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่งรายละเอียดthanatya882023-08-24 11:00:21
70เลื่อนประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนัคเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566รายละเอียดorakan882023-08-22 16:30:01
71การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษรายละเอียดorakan902023-08-10 13:00:25
72การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ /ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 6/2566รายละเอียดorakan882023-08-08 10:20:54
73ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.แกดำรายละเอียดthanatya882023-08-07 10:30:25
74ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.แกดำรายละเอียดthanatya892023-08-07 10:30:25
75รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลวาปีปทุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan882023-08-03 11:00:12
76สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่งรายละเอียดorakan902023-08-03 10:55:01
77ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช (มหาวิทยาลัยมหิดล)รายละเอียดdenciromez882023-07-27 15:50:20
78สัมนาอบรม "คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนและความผิดอย่างอื่น"รายละเอียดdenciromez912023-07-24 15:35:54
79สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)รายละเอียดorakan882023-07-20 16:20:32
80ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan912023-07-20 15:50:54