จัดเก็บรายได้

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
41คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ w.ศ. 2566รายละเอียดNoomnoy1662023-11-21 15:20:40
42ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ.2567 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรายละเอียดsuriya9999962023-11-21 10:40:00
43ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรายละเอียดorakan892023-11-16 16:20:40
44ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 7)รายละเอียดorakan862023-11-16 13:35:33
45การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 11รายละเอียดorakan902023-11-15 10:50:53
46ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan892023-11-14 16:15:12
47อย.ออกประกาศ "อาหาร GMOs" ต้องแสดงฉลาก เริ่มบังคับใช้ปี 2568รายละเอียดsunchai99882023-11-14 09:55:45
48นโยบาย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2567รายละเอียดbancha882023-11-07 09:20:04
49ทันตแพทยสภาเตือน 7 รายการ "สินค้าทันตกรรมออนไลน์" เสี่ยงอันตราย "ฟอกสีฟัน-ที่ครอบฟันขาว ฯลฯ"รายละเอียดsunchai99862023-11-07 09:10:59
50สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดsunchai99892023-11-03 14:45:03
51งานวิจัยเผย สารเพิ่มความหวานทำเสี่ยงหัวใจวายและอัมพฤกษ์รายละเอียดsunchai99862023-11-03 14:35:47
52ผังรายการ เภสัช สสจ.มหาสารคาม...พบประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566รายละเอียดsunchai99962023-10-30 09:20:41
53การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล ปี 2567รายละเอียดorakan882023-10-27 16:00:51
54ขอเชิญส่งผลงงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดsirirat892023-10-27 13:55:29
55อย. เรียกคืนยาลดความดันเออบีซาแทน (Irbesartan) บางรุ่นที่พบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งรายละเอียดsunchai99882023-10-24 16:20:39
56ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan882023-10-19 15:25:01
57จีนร่วมทีม IAEA เก็บตัวอย่างทะเลหลังญี่ปุ่นปล่อยน้ำฟุกุชิมะรายละเอียดsunchai99872023-10-17 15:10:39
58เกือบเป็นยาพิษล้วนๆ อิเหนาพบ "ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ" ที่ทำเด็กตายกว่า 200 ศพ มีสารอันตรายปนเปื้อนถึง 99%รายละเอียดsunchai99872023-10-17 15:05:34
59หนุ่ม 14 กินขนมมันฝรั่งแล้วปวดท้องรุนแรง-เสียชีวิต น่าคิดคำชี้แจงผู้ผลิตรายละเอียดsunchai99932023-10-17 15:00:23
60กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงที่ไม่มีฉลากภาษาไทยรายละเอียดsunchai99992023-10-06 16:00:35