จัดเก็บรายได้

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
21ประชาสัมพันธ์การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์รหัสยาแผนไทย 24 หลักรายละเอียดsuriya9999892024-01-11 15:00:47
22ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลการแพทย์ทางเลือกรายละเอียดsuriya9999882024-01-11 15:00:40
23ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการการแพทย์ผสมผสานรายละเอียดsuriya9999902024-01-11 15:00:19
24ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17รายละเอียดsuriya9999872024-01-11 15:00:16
25การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2567รายละเอียดorakan972024-01-11 11:00:22
26ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกรายละเอียดorakan932024-01-08 13:00:44
27อย.แนะก่อนยืดผม ศึกษาวิธีใช้บนฉลากเพื่อความปลอดภัยรายละเอียดsunchai99882024-01-08 09:20:17
28ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan892024-01-04 16:30:51
29รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan902023-12-25 15:55:18
30ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 66 ตำแหน่งรายละเอียดorakan872023-12-21 11:00:31
31สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่งรายละเอียดorakan912023-12-14 10:50:43
32เตือน ขนมไขขี้ผึ้งสุดฮิต ไม่มี อย. เสี่ยงอันตรายรายละเอียดsunchai99922023-12-13 20:50:44
33ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฏหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรายละเอียดsirirat882023-12-08 15:55:45
34“พวงเพ็ชร” สั่ง สคบ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ จับตาร้านค้าออนไลน์ หลอกลวงจับจ่ายช่วงปีใหม่รายละเอียดsunchai99922023-12-04 10:05:35
35ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงรายละเอียดsuriya9999892023-12-04 10:00:19
36ผังรายการ เภสัช สสจ.มหาสารคาม...พบประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2566รายละเอียดsunchai99912023-12-02 10:25:21
37รับสมัครข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รวม 4 อัตรารายละเอียดorakan902023-12-01 16:00:54
38ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 ตำแหน่งรายละเอียดorakan952023-11-29 14:35:01
39ประกาศ สป. เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่3) ปี 2566รายละเอียดNoomnoy1002023-11-29 09:05:15
40รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดorakan912023-11-28 16:00:53