:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์รหัสยาแผนไทย 24 หลัก รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลการแพทย์ทางเลือก รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการการแพทย์ผสมผสาน รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ.2567 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายละเอียด
ศูนย์เวลเนส Wellness Center สถานประกอบการที่สนในเข้าร่วมพัฒนายกระดับการมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: รายงานการประชุม
No results found.
[ทั้งหมด]
:: รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
No results found.
[ทั้งหมด]
:: กิจกรรมการดำเนินงาน
ลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล เขตสุขภาพที่ 7 ประเภท นวดไทยพรีเมี่ยม 5 มี.ค.67 รายละเอียด
ลงพื้นที่ถอดบทเรียนเก็บข้อมูลหมอพื้นบ้าน อ.กันทรวิชัย 4 มี.ค.67 รายละเอียด
ประชุมการดูแลผู้ป่วย Intermediate Care ด้วยการแพทย์แผนไทย 1 มี.ค.67 รายละเอียด
มอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 1 มี.ค.67 รายละเอียด
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สถานประกอบการสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า(กัญชา) อ.เมือง และ อ.แกดำ 29 ก.พ.67 รายละเอียด
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สถานประกอบการสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า(กัญชา) อ.เมือง และ อ.โกสุมพิสัย 23 ก.พ.67 รายละเอียด
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สถานประกอบการสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า(กัญชา) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ปี 2567 รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2567) รายละเอียด
ลงพื้นที่ติดตามงานอารยเกษตร อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รายละเอียด
[ทั้งหมด]

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
ต่อ 120 แฟกซ์ : 043 777970
อีเมล : -
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30